Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkaniowymi

 
Rodzaje usług wchodzących w skład Zarządzania Nieruchomościami Mieszkaniowymi:

 • Przejęcie Wspólnot

Po zapoznaniu się z sytuacją prawną i techniczną Państwa Budynku firma nasza oferuje pomoc merytoryczną i prawną w przejęciu administrowania od poprzedniego Administratora oraz wyegzekwowaniu od niego dokumentów.

 • Przejęcie faktycznego stanu technicznego
  • Dokonanie przeglądu technicznego budynku z udziałem fachowców posiadających stosowne uprawnienia,
  • Sprawdzenie sprawności i działania urządzeń, mających wpływ na funkcjonowanie nieruchomości wspólnej i jej bezpieczeństwo,
  • Sprawdzenie i skompletowanie gwarancji i instrukcji obsługi urządzeń funkcjonujących w nieruchomości wspólnej,
  • Dokonanie opisu stanu technicznego oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej cyfrowej,
  • Sprawdzenie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem rzeczywistym instalacji i urządzeń w nieruchomości wspólnej,
  •  Sporządzenie wieloletniego planu remontów dla nieruchomości, ze wskazaniem hierarchii potrzeb remontowych oraz możliwości ich sfinansowania.
 • Rozliczanie mediów
  • W zakres naszych usług wchodzi rozliczanie mediów z ustaloną częstotliwością.
 • Sprawozdawczość finansowa dla właścicieli
 • Organizacja pracy
 • Windykowanie należności opłat od właścicieli
 • Rozliczanie mediów i kosztów wspólnych
 • Zarządzanie środkami wspólnoty